Autokosmetika na exteriér auta - Použití - Stírání aplikované ochrany